Bakit kailangan ng isa pang artsibo?

Ang aming unang layunin ay lumikha ng software package na bago, libre, at malayang magagamit, upang ang mga tagahanga ay makapangalaga ng kanilang sariling mga artsibo na ganap at matibay, na kayang sumuporta ng kahit ilang daang-libong kuwento, at mayroong kapasidad para sa mga social network, upang ang mga tagahanga ay makapag-ugnayan sa isa’t isa sa pamamagitan ng kanilang likha.

Ang aming ikalawang layunin ay gamitin ang software na ito upang makapagbigay ng sentral na tagapangalagang espasyo na di-pangkalakal at di-kumikinabang para sa mga fanfic at iba pang ibahing katha, kung saan ito ay nakasilong sa ilalim ng pagtataguyod ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha), at kung saan maaring samantalahin ang trabaho ng OTW na itaguyod ang legalidad at halagang-panlipunan ng mga kathang ito. Hindi katulad ng ibang artsibo, ang Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) ay hindi pinapatakbo ng mga indibiduwal na ang interes sa fandom ay pabago-bago, kundi ng isang di-kumikinabang na organisasyon na pinamamahalaan ng isang inihilal at nagbabagong lupon ng mga nakatalagang tagahanga. Inaasahan naming ito’y makadudulot sa kapamalagian at katatagan kumpara sa ibang artsibo o serbisyo.