Bakit ito ang pananalitang pinili?

Ang terminong transformative (ibahin) ay partikular na pinili upang bigyang halaga ang isa sa mga pinakamahalagang ligal na depensa para sa lahat ng uri ng hangang-katha sa pangalan ng organisasyon: na ang mga ito ay binago mula sa orihinal na pinanggalingang materyal.

Ang paggamit na transpormatibo ay paggamit na, ayon sa lenggwahe ng Mataas na Hukuman ng Estados Unidos, “nagdadagdag ng bago, na may karagdagang layunin o ibang katangian, kahulugan, o mensahe.” ang kwento mula sa pananaw ni Voldemort ay transpormatibo, gayon din ang isang kwento tungkol sa isang sikat na artista na naglalarawan ng mga kasalukuyang palagay sa katanyagan at sa sekswalidad.

Sinuri din ng mga korte ang “karapatan sa publisidad” na hamon laban sa mga malikhaing likha gamit ang transformative use test mula sa batas ng karapatang-ari, kaya sakop din nito ang isa sa mga mahalagang ligal na hamon na kinakaharap ng mga katha tungkol sa mga tunay na tao. Dahil isa sa mga pangunahing layunin namin ay ang ipagtanggol ang karapatang mamalagi ng mga hangang-katha, mahalaga sa organisasyon ang pagkakaroon ng pangunahing depensa para sa kanila na nakalagay sa aming pangalan.

Comments are closed.