Bakit hinihingi ang aking pangalan at tirahan sa form para sa mga donasyon? Maaari ba akong magbigay ng donasyon nang hindi nagpapakilala?

Para sa mga donasyon para sa pagiging miyembro, kinakailangan naming ikawing ang bawat donasyon sa isang tiyak na indibidwal para sa mga kadahilanang ligal, upang maiwasan ang kaganapan kung saan magbibigay ang isang tao ng donasyon ng maraming beses upang magkaroon ng karapatang magkaroon ng maraming boto. (Basahin ang Bakit kinakailangan ng bayad para sa pagiging miyembro upang mabigyan ang isang tao ng karapatang bumoto sa halalan ng OTW? sa ibabapara sa karagdagang impormasyon.)

Ligtas ang iyong impormasyon sa amin, at may paninindigan kami sa seguridad ng datos. Hindi namin kailanman ikakabit ang iyong pagkakakilanlang legal at fannish. Maaaring basahin ang aming Pampribadong Patakaran para sa karagdagang detalye.

Kung nais mong magbigay ng donasyon nang hindi ibinibigay ang iyong tirahan, maaari kang magbigay ng isang donasyong hindi pang-miyembro sa pamamagitan ng salapi o money order (tumatanggap kami sa dolyar ng Estados Unidos lamang). Maaaring sumangguni sa Maaari ba akong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng salapi o money order? sa itaas.

Mangyaringmakipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban kung may karagdagang katanungan ka tungkol dito.

Comments are closed.