Bakit hindi naghahanda ang TWC ng PDF ng mga kasulatan nito?

Sapagkat ang Transformative Works and Cultures – TWC (Ibahing Katha at Kultura) ay isang pangmaramihang-medya na pahayagan na naglalathala ng mga screen shot, nagpapaloob ng mga video, at gumagamit ng mga kawing, kinakailangang mailathala ang pahayagan online. Hindi wastong nagagaya ng mga PDF ang interactive na karanasan ng pahayagan.

Karagadagan dito, sapagkat ang karapatang-ari na ginagamit ng TWC ay nasa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License, maaaring naisin ng mga tagahanga na ibahin ang pahayagan sa paglilikha ng PDF ng mga nilalaman at ipamahagi ito sa lahat. Hangga’t makakabigay ang dokumento ng mga URL sa orihinal na pinagmulan, at hangga’t hindi humihingi ng kabayaran ang nagpaskil, katanggap-tanggap ang gawaing ito ayon sa lisensya ng CC. Sa katotohanan, nais paunlarin ng TWC ang yaong mga ibahing gawain ng mga tagahanga.

At panghuli, ang TWC ay umaalma sa kahalagahang ibinibigay ng akademya sa mga kasulatang inililimbag. Kung gumawa kami ng mga opisyal na PDF, ang mga PDF na ito, at hindi ang online na bersyon, ang maituturing na dapat pagkatiwalaan dahil lamang sa pribilehiyong inilalaan sa mga nailimbag na pahayagan sa industriya ng pang-akademikong paglilimbag — gayunpaman, ang PDF ay isa lamang di-nagbabagong segunda-klaseng retrato ng isang interactive na dokumento.

Comments are closed.