Bakit ang wiki ay sa wikang Ingles lamang? Maaari ba akong mag-ambag ng mga pagbabago sa ibang wika?

Pandaigdigan ang fandom, at tumatanggap kami ng mga ambag mula sa mga tagahanga mula sa iba’t ibang panig ng mundo. At sa panahong ito, ang Fanlore ay isang rekursong nasa wikang Ingles, bagama’t ang mga tagapatnugot ay sadyang inaanyayahang itala ang mga fandom, hangang-katha at mga komunidad na fannish na maaaring orihinal na naganap sa mga wikang hindi Ingles. Kung nais mo ng payo o tulong sa aspeto ng pagtatala ng mga fandom na hindi wikang Ingles, o kung intereesado ka sa pakikipagtulungan sa Fanlore na mapabuti ang internasyunal na saklaw ng wiki, maanong makipag-ugnayan sa amin.

Comments are closed.