Bakit ang tagal gawin ng software ng artsibo?

Hindi simple ang proseso ng pagbuo sa isang artsibo na tulad ng hinahangad ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha). Hindi kami nagtataguyod ng isang artsibo gamit ang software na mayroon na, kundi kami ay gumagawa ng bago at malayang-magagamit na software na pang-artsibo na idinisenyo ayon sa mga pangangailangan ng mga tagahanga, upang ito ay madaling panatilihin at gamitin muli, na kaya ring pangalagaan ang posibleng milyun-milyong kuwento mula sa ilang daang-libong mga sabay-sabay na tagagamit.

Ang trabahong ito ay ginagawa ng isang grupo ng mga boluntaryo, kabilang ang grupo ng mga boluntaryong baguhang natututong magsulat at magpanatili ng code, upang makatulong sa pagbuo ng komunidad ng coders mula sa mga tagahanga. Ito ay grupo ng mga tao na makatutulong sa pagpapanatili ng software na pang-artsibo sa hinaharap. Sa ibang salita, kami ay hindi lamang nagtataguyod ng software na pang-artsibo, kundi pati na rin ng mga taong patuloy na gagawa nito.

Kami ay naglaan din ng panahon upang bumuo ng mga patakarang komprehensibo at angkop sa mga tagahanga na umaayon sa payo ng maraming kapwa-tagahanga; maaaring makita ang naging resulta sa aming Mga Palatuntunan sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan).

May katagalan ang pagtaguyod ng mga ito, ngunit lubos din kaming naniniwalang magiging sulit naman ang kalalabasan. Maaaring sundan ang pagtutuloy ng paggawa sa aming mga blog at newsletter para sa AO3. Upang makasali, magsabi lamang sa mga Boluntaryo at Pangangalap.

Comments are closed.