Bagaimanakah cara untuk menjadualkan derma berulangan (menderma US$__ setiap __ bulan)? Bolehkah derma berulangan berkira untuk keahlian?

Sila lihat borang Derma Berulangan kami untuk membuat derma berulangan.

Jika anda memilih pilihan keahlian, derma berulangan akan berkira untuk keahlian.

Comments are closed.