Bagaimanakah cara untuk membatal atau menukar jumlah derma berulangan saya yang telah dijadualkan, atau menukar kad kredit yang saya menggunakan?

Untuk membatalkan dermaan berulangan anda, pilih sumbangan terakhir anda di PayPal dan pergi ke “Manage payments for …,” (“Kendalikan bayaran untuk …,”), atau ke tab Payments (Bayaran) di laman Settings (Tetapan) PayPal anda. Ia tidak mungkin untuk menukar jumlah derma berulangan. Jika anda ingin menukarkannya, anda perlu batalkannya terlebih dahulu kemudian tetapkan yang baharu.

Untuk menukar kad kredit yang digunakan dalam sumbangan tersebut, anda perlu menukar butiran transaksi Paypal. Sila rujuk kepada Bantuan PayPal untuk maklumat lebih lanjut dan sila hubungi Sokongan PayPal untuk bantuan.

Comments are closed.