Bagaimanakah ahli jawatankuasa dipilih?

Lembaga akan menentukan jawatankuasa mana yang perlu diatur, kemudian melantik kerusi kepada jawatankuasa tersebut serta meluluskan ahli jawatankuasa yang dipilih oleh kerusi. Ahli jawatankuasa awal telah dipilih berdasarkan orang yang memberi tindak balas kepada orang awam pertama “Bersedia untuk Berkhidmat” memanggil sukarelawan.

Comments are closed.