Babayaran ba ako para sa pagboboluntaryo?

Hindi, walang sinuman sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ang tumatanggap ng kabayaran.