Apakah perancangan anda untuk kes ujian?

Kami tidak mempunyai rancangan untuk kes ujian. Kami menumpukan kepada pembinaan hubungan dengan kumpulan advokasi undang-undang seperti EFF dan membangunkan sumber undang-undang kami sendiri.

Salah satu perkembangan yang paling menarik dan bermanfaat dalam hak cipta sejak akhir ini adalah pembangunan “amalan terbaik”, prinsip dan prosedur yang membuktikan penggunaan secara adil dalam penghakiman komuniti pengguna kreatif. Amalan terbaik bolehmempertahankan hak penggunaan adil walaupun tanpa litigasi — lihat pernyataan amalan terbaik dalam penggunaan adil. Pandangan kami ialah, sekurang-kurangnya, kegunaan fanatik transformasi bukan komersil, penggunaan adil, dan OTW akan mempertahankan kedudukan tersebut, sama seperti pembuat filem dokumentari menggunakan amalan terbaik mereka untuk membuat filem dan melakukan perniagaan tanpa litigasi.

Comments are closed.