Apakah langkah-langkah untuk melindungi pelaburan ahli-ahli?

OTW (Organisasi Karya-karya Transformatif) adalah sebuah organisasi tanpa keuntungan, tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang menetapkan tanggungjawab fidusiarinya dalam menjalankan aktiviti dengan berpegang pada kepercayaan orang ramai. OTW akan diperhati bukan hanya oleh para ahli dan peminat di luar organisasi, tetapi juga oleh IRS dan negeri Delaware, negeri penubuhan kami.

Terdapat beberapa perlindungan tambahan ditetapkan. Penyalahgunaan dana OTW merupakan penipuan dan boleh didakwa. Ia beroperasi sebagai langkah pencegahan. Pengagihan dana OTW akan mengikuti prinsip-prinsip perakaunan yang diterima umum berkenaan dengan pengawasan dan pengesahan perbelanjaan. Akhirnya, OTW dikehendaki untuk memfailkan Borang 990 dengan IRS setiap tahun untuk melaporkan aktiviti kewangan organisasi.

OTW menghasilkan laporan tahunan, yang merangkumi ringkasan aktiviti OTW bagi tahun sebelumnya, serta penyata kewangan organisasi. Ia disediakan setiap tahun di laman web OTW. Borang 990 merupakan dokumen awam namun ia tidak boleh diperolehi di laman web OTW, kerana ia mengandungi maklumat peribadi berkenaan individu yang tidak boleh didedahkan di Internet. Individu tersebut boleh memperolehi salinan laporan tahunan dan Borang 990 bagi kos salinan dan pos dengan menghubungi bendahari OTW. Sila masukkan “Annual Report/990” di bahagian tajuk berserta alamat surat-menyurat.