Apa akan berlaku selepas saya menghantar borang permohonan?

Ini bergantung kepada jenis peranan yang anda berminat. Selepas anda menekan hantar, laman tersebut akan memaparkan maklumat tentang apa yang berlaku seterusnya, dan anda akan dihantarkan satu mesej pengesahan automatik.

Untuk peranan-peranan yang mempunyai banyak kekosongan (cth. kumpulan sukarelawan, seperti penterjemahan atau penyelarasan tag): Jawatankuasa Pengrekrutan Sukarelawan akan menyalurkan permohonan kepada pengerusi jawatankuasa yang berkaitan dan/atau kepada ketua-ketua kumpulan sukarelawan. Pengerusi tersebut kemudiannya akan menemu bual calon-calon prospek untuk mengenal pasti jika mereka ialah pilihan sesuai. Kami akan memberi keputusan permohonan kepada semua pihak yang terbabit secepat mungkin.

Untuk peranan-peranan yang hanya mencari beberapa individu sahaja (cth. peranan kakitangan): Jawatankuasa Pengrekrutan Sukarelawan akan menyimpan kesemua permohonan dan menghantarnya kepada pengerusi yang berkaitan pada penghujung tempoh pengrekrutan. Pengerusi tersebut akan menemu bual calon-calon prospek untuk mengenal pasti jika mereka adalah pilihan sesuai. Kami akan memberi keputusan permohonan kepada semua pihak yang terbabit secepat yang mungkin.

Comments are closed.