Anong mangyayari pagkatapos kong ipasa ang form para sa aplikasyon?

Depende ito sa uri ng tungkuling inaaplayan mo. Pagkatapos pindutin ang submit (ipasa), ipakikita sa pahina ang mga susunod na hakbang, at padadalhan ka ng awtomatikong mensahe ng pagpapatunay.

Para sa mga tungkuling maraming bukas na posisyon (halimbawa ay ang isang grupo ng boluntaryo, tulad ng pagsasalin o ng tag wrangling): Ipadadala ng Mga Boluntaryo at Pangangalap ang mga aplikasyon sa mga tagapangulo ng bawat komite at/o sa mga lider ng mga grupo ng boluntaryo. Makikipanayam ang tagapangulo sa mga potensyal na aplikante upang matiyak kung bagay sila sa tungkulin. Ipaaalam namin sa lahat ang kinalabasan ng kanilang mga aplikasyon sa madaling panahon.

Para sa mga tungkuling naghahanap lamang ng tiyak na bilang ng tao (halimbawa, isang kawani): Iingatan ng Mga Boluntaryo at Pangangalap ang lahat ng aplikasyon at ipadadala ang mga ito sa tamang tagapangulo pagkatapos ng panahon ng pangangalap. Makikipanayam ang tagapangulo sa mga potensyal na aplikante upang mahanap ang taong pinakatugma sa mga bukas na tungkulin. Ipaaalam namin sa lahat ang kinalabasan ng kanilang mga aplikasyon sa madaling panahon.

Comments are closed.