Anong karapatang-ari ang ginagamit ng TWC?

Simula sa Transformative Works and Cultures – TWC (Ibahing Katha at Kultura) Bilang 25, lisensyado ang mga sanaysay sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Para sa paliwanag ng katwiran ng pahayagan, mangyaring basahin ang editoryal noong ika-15 ng Setyembre, 2017, Copyright at Open Access.

Pinapayagan ng lisensyang ito ang di-pangkalakal at kalakal na paggamit nang may pagpapalagay. Dahil dito, hindi makakakuha ng mga papeles sa paglabas ng karapatang-ari ang mga institusyon, tulad ng mga pahayagan, na nais mag-imprenta muli ng mga artikulo (kahit na para sa layuning pangkalakal).

Lisensyado ang TWC Bilang 1 hanggang 24 sa ilalim ng Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Para sa Bilang 1 hanggang 24, ang TWC, hindi ang may-akda, ang nagpapanatili ng karapatang-ari. Nangangailangan ng patnugot mula sa TWC ang sinumang nagnanais na kopyahin ang nilalaman para sa kita, kasama na ang mga may-akda. Regular na binibigay ang patnugot na ito nang libre.

Mangyari lamang na magsumite ng inyong mga tanong sa Editor.

Comments are closed.