Ano ang regalo ng pasasalamat? Paano ako makakakuha ng isa?

Opsyonal na mga bagay ang mga regalo ng pasasalamat na maaari mong piliing matanggap kung nagbigay ka ng higit pa sa US$40. Kalimitang nagbabago ang listahan ng mga regalong maaaring makuha. Mangyaring bisitahin ang aming form para sa mga donasyon upang malaman ang kasalukuyang pagpipilian.

Comments are closed.