Ano ang pagkakaiba ng donasyong pang-miyembro at ng donasyong hindi pang-miyembro?

Sa donasyong pang-miyembro, itinatalaga ka bilang isang miyembro ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha): maaari kang bumoto sa aming taunang halalan para sa Lupon ng Pangangasiwa. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa proseso ng aming halalan, mangyaring bisitahin ang website ng Halalan ng OTW o makipag-ugnayan sa Komite ng Halalan.

Habang ikinalulugod naming makatanggap ng mga donasyong hindi para sa pagkamiyembro, wala itong kasamang karapatang pamboto na maiuugnay sa pagkamiyembro ng OTW.

Comments are closed.