Makapagbibigay ba ang pagiging miyembro sa akin ng imbitasyon para sa AO3?

Hindi. Walang kaugnayan sa isa’t isa ang pagiging miyembro ng OTW (Organisasyon Para sa Ibahing Katha) at ang mga account sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan). Upang magkaroon ng account sa AO3, mangyari lamang na sumali sa pila para sa paanyaya. Tumutulong ang pagbibigay ng donasyon sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) na tuluy-tuloy naming mabayaran ang gastos sa pagpapatakbo ng AO3 kaya aming inaanyayahan ang iyong pagtangkilik, ngunit naninindigan kami sa paghahandog ng AO3 bilang isang libreng serbisyo para sa lahat. Walang koneksyon sa pagitan ng donasyong indibidwal at sa mga account sa AO3.

Kung may katanungan ka ukol sa imbitasyon para sa AO3, maaaring makipag-ugnayan sa Tulong ng AO3.

Comments are closed.