Als mijn werk in de OTW’s Archive of Our Own (Ons Eigen Archief) gepubliceerd wordt, wat is er dan van toepassing—mijn lokale wetten over fair use of de wet van de VS?

Omdat de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) en hun servers in de VS hun thuis hebben, geloven wij dat de wet van de VS geldt met betrekking tot inhoud in het Archive of Our Own — AO3 (Ons Eigen Archief), zelfs als de auteur inwonend of afkomstig is uit een ander land. Verschillende landen maken echter verschillende claims over de reikwijdte van hun wetten. De wetten van jouw land van oorsprong gelden waarschijnlijk voor jou. Het is mogelijk dat sommige gedeeltes van de regels van de OTW ruimer of juist meer beperkend zijn dan de wetten van een specifieke jurisdictie.

Andere organisaties die een wereldwijd publiek bedienen werken met de wisselende juridische regimes onder dewelke hun gebruikers wonen, werken en spelen. Zo heeft Creative Commons bijvoorbeeld een meerstappen-proces om hun licenties internationaal te “porten” door hun licenties zowel te vertalen als juridisch aan te passen aan bepaalde jurisdicties.

Idealiter zouden we graag een vergelijkbaar proces ontwikkelen binnen de OTW, maar tot die tijd werken we graag met onze vrienden van EFF als het gaat om juridische bijstand buiten de Verenigde Staten. Als je graag wil werken aan niet-VS juridische gevallen of kennisverspreiding, neem dan contact op met de Vrijwilligers Commissie.

Comments are closed.