Ali s članstvom pridobim povabilo na AO3?

Ne. Članstva v OTW (Organizaciji za transformativna dela) in računi na Archive of Our Own – AO3 (Našem lastnem arhivu) nikakor niso povezani. Da dobite račun AO3, se prosimo pridružite vrsti za povabila. Donacije OTW nam pomagajo vzdrževati AO3, zato so vsakršne donacije dobrodošle, a AO3 želimo obdržati kot brezplačno storitev za vsakogar. Med posameznimi donacijami in računi na AO3 ni nikakršne povezave.

Če imate vprašanja o povabilih na AO3, prosimo, stopite v stik z pomočjo uporabnikom za AO3.

Comments are closed.