Ako’y isang propesyonal na manlilikha. Sinusubukan bang alisin ng OTW ang aking karapatang-ari?

Hindi. Kahit kailan ay hindi tinutulan ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ang karapatan ng mga may-ari na magbigay ng pahintulot sa mga hangang katha, tulad ng mga pelikulang hango sa orihinal, o kaya’y ang pagbibigay pahintulot ng manunulat sa tiyak na indibidwal (tulad ng kanyang anak) na maglathala ng mga karugtong sa orihinal. Si Naomi Novik, ang kauna-unahang Tagapangulo ng Lupon ng Pangangasiwa ng OTW, ay isang propesyonal na manunulat. Ang kanyang mga katha ay nasa ilalim ng karapatang-ari, ngunit humahango rin siya mula sa ibang katha, kaya naiintindihan niya ang magkabilang panig.

Comments are closed.