Ako mám naplánovať pravidelné príspevky (prispieť __ USD každých __ mesiacov)? Započítavajú sa pravidelné príspevky ako členské?

Navštívte formulár pravidelných príspevkov, ktorý vám ich umožní zadať.

Ak si zvolíte túto možnosť členstva, pravidelné príspevky sa budú do členstva započítavať.

Comments are closed.