Ako mám naplánovať pravidelné príspevky (prispieť __ USD každých __ mesiacov)? Započítavajú sa pravidelné príspevky ako členské?

Navštívte formulár pravidelných príspevkov, ktorý vám ich umožní zadať.

Ak si zvolíte túto možnosť členstva, pravidelné príspevky sa budú do členstva započítavať.