Gumagawa ako ng umuulit na donasyon. Maaaring ba akong makakuha ng regalo ng pasasalamat kung umabot na ang kabuuan ng aking mga donasyon sa ganoong halaga?

Oo! Mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban at ipagbigay-alam sa amin kung anong regalo ang gusto mo. Kapag umabot ang donasyon mo sa halagang iyon, ipadadala namin ang regalo sa iyo.

Comments are closed.