Ak prispejem v mene niekoho iného, dostanú upozornenie?

Nie. Poskytnutie emailu v sekcii “In Honor of” (V mene) na príspevkovom formulári je voliteľné a žiadne upozornenie sa neodošle. Daný človek však dostane všeobecné emaily zasielané všetkým darcom.

Comments are closed.