Ai đã dịch trang web này?

Những người phiên dịch cho OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) có hai cấp bậc: những nhân viên của ban Phiên Dịch và các đội ngôn ngữ. Các nhân viên điều phối văn bản cần dịch và làm việc với những ban khác. Các nhóm ngôn ngữ có độ to nhỏ khác nhau (với ít nhất một dịch giả và một người biên tập) và bao gồm tình nguyện viên biết nói thành thạo một ngôn ngữ ngoài tiếng Anh.

Ngoài trang web này ra, các tình nguyện viên phiên dịch cũng giúp cho những dự án khác của OTW như Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) có thể được truy cập bởi những đọc giả quốc tế.

Comments are closed.