Ai có thể dùng dịch vụ của OTW và có thể tình nguyện?

Chúng tôi hoan nghênh tất cả những ai muốn bàn luận về tài liệu gốc (các chương trình, ban nhạc, vận động viên, anime, etc.) và fandom; chúng tôi hoan nghênh tất cả những người sáng tạo hoặc thưởng thức fanfic, fanvideo, fanart, và các loại tác phẩm biến đổi khác.

Comments are closed.