Är gåvor till OTW avdragsgilla i deklarationen?

Ja, i USA. Där har IRS (amerikanska motsvarigheten till Skatteverket) klassat OTW (Organisationen för transformativa verk) som en skattebefriad, ideell organisation. En av fördelarna med vår status som icke-vinstdriven är att alla donationer som du gör till organisationen, inklusive din medlemsavgift på 10 US$, är avdragsgilla i USA. Till och med tidigare donationer är avdragsgilla, ända tillbaka till 5 september 2007, d.v.s. datumet som vi registrerades som organisation.
Observera att din gåva inte nödvändigtvis är avdragsgill om du är bosatt utanför USA. Ta kontakt med ditt lokala skattekontor för att rådgöra om huruvida en gåva till en amerikansk organisation, som i USA är registrerad som typ 501(c)(3), är avdragsgill enligt de lagar som gäller där du bor.

Comments are closed.