Är gåvor till OTW avdragsgilla? Om de är det, vad har ni för EIN-nummer?

Ja, i USA. OTW (Organisationen för transformativa verk) är registrerad som en 501(c)(3) icke vinstdrivande organisation, och alla gåvor till oss är avdragsgilla i skattedeklarationen. Vårt EIN i USA är 38-3765024; det kommer också att finnas med på ditt gåvokvitto..

Observera att om du bor utanför USA är det möjligt, men inte säkert, att din gåva är avdragsgill. Du bör vända dig till en rådgivare i skattefrågor och höra efter huruvida en gåva till en icke vinstdrivande organisation i USA enligt 501(c)(3) är avdragsgill enligt de lagar som gäller där du bor.

Vänligen kontakta teamet för Utveckling och medlemskap om du har fler frågor om detta.