Adil kullanım tam olarak nedir?

Adil kullanım, bir başkasının telif hakkı saklı olan materyalini izin almadan ve karşılığında ödeme yapmadan kullanma hakkıdır. Telif hukukuna getirilmiş, ifade özgürlüğünü koruyan temel bir sınırdır. “Adil kullanım” Amerika’da kullanılan bir söylemdir, ama telif kanunlarının hepsinde telif hakkının özel sansüre dönüşmesini önleyen limitler bulunur.

Adil kullanım, bazı kullanım şekillerine ayrıcalık tanır: (1) ticari olmayan ve kâr karşılığında satılmayan, (2) transformatif olan, orijinale yeni anlam ve mesajlar katan, (3) sınırlı olan, orijinal eserin tamamını kopyalamayan, (4) orijinal eserin yerine geçemeyecek olan eserler. Bu faktörlerden hiçbiri adil kullanım için olmazsa olmaz değildir, ama bir eserin bu özellikleri taşıması adil kullanım olarak tanımlanmasını kolaylaştırır. Biz Archive of Our Own – AO3 (Kendimize Ait Bir Arşiv)’tekiler gibi hayran eserlerinin bu faktörler ışığında rahatlıkla adil kullanım olarak değerlendirilebileceğine inanıyoruz.

Comments are closed.