Adakah OTW mencuba untuk mengubah undang-undang?

Tidak. Walaupun kes undang-undang di kawasan ini terhad, kami percaya bahawa undang-undang hak cipta yang sedia ada sudah menyokong pemahaman kami tentang fanfiction sebagai penggunaan adil.

Kami berusaha untuk memperluaskan pengetahuan hak-hak penulis peminat dan mengurangkan kekeliruan dan ketidakpastian mengenai kedua-dua pihak penulis peminat dan profesional mengenai penggunaan adil, kerana ia diaplikasikan kepada karya-karya peminat. Salah satu model kami ialah pembuat filem dokumentari pernyataan amalan terbaik dalam penggunaan adil, yang telah membantu untuk menjelaskan peranan penggunaan adil di pembuatan filem dokumentari.

Comments are closed.