Adakah keahlian OTW saya akan dikaitkan dengan akaun AO3 saya?

Tidak, keahlian OTW (Organisasi Karya-karya Transformatif) dan akaun Archive of Our Own – AO3 (Arkib Milik Kita) tidak berkait langsung. OTW amat menyokong hak peminat untuk membezakan identiti fannish dan non-fannish. Kami tidak akan mengaitkan kedua-duanya, dan pangkalan data yang mengandungi maklumat ahli OTW dan maklumat akaun AO3 diasingkan. Simpanan dan penggunaan data anda diawasi oleh Dasar Privasi kami.

Comments are closed.