A yw’r OTW yn cynrychioli teyrnassoedd ffanyddol i gyd?

Nid yw’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) eisiau na allu siarad y teyrnasoedd i gyd: mae teyrnasoedd yn enfawr, dim ots sut yr ydych yn eu diffinio. Ar y funud, mae’r OTW eisiau rhoi cartref defnyddiol, chwiliadwy, dibynadwy a stabl i bob ffanstorï heb feddwl am ei gradd neu’i theyrnas, ac yn y tymor hir ehangu i ffangyfryngau eraill. I wneud hynny, rydym yn ceisio adeiladu isadeiledd stabl ac amddiffynnol – dyna’r OTW.

Rydym yn croesawi pob ffandom yn brosiectau’r OTW, yn cynnwys yr “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun), y “Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy), a’r wici Ffanllên. Rydym ni i gyd sy’n gwneud gwaith trawsffurfiadwy ffanyddol yn wynebu sawl problem gyfreithiol gyffredin; hoffwn ni helpu ein cydffaniau i ymladd llythyrau atal a pheidio dibwynt, neu i ddarganfod help cyfreithiol os mae ganddyn nhw achos da ac eisiau ei erlid.

Rydym yn ceisio darganfod cynghreiriaid a gwneud cysylltiadau cyn i drwbl dod, wrth hefyd egluro i’r byd pam ni ddylai bod trwbl yn dod, oherwydd mae ffaniau yn gwsmeriaid ffyddlon.

Comments are closed.