A yw’r OTW yn cefnogi’r masnacheiddio o ffanstorïau?

Cenhadaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yw amddiffyn creadwyr ffan yn gyntaf, sy’n gweithio’n benodol am gariad ac sy’n rhannu eu gweithiau rhad ac am ddim o fewn yr economi ffan gyfrannol, sy’n edrych i fod yn rhan o gymuned ac eisiau cysylltu â ffaniau eraill, ac i ddathlu ac ymateb i’r gweithiau maent yn mwynhau.

Mae’r ffaniau rhain yn creu cymunedau dirgrynol ac actif o gwmpas y gwaith maen nhw yn dathlu, yn tueddu gwario llawer o arian ar y gwaith gwreiddiol a’i nwyddau cymdeithol, ac yn annog ffaniau eraill i brynu’r nwyddau hefyd. Nid yw ffaniau yn cystadlu a gwaith y creadwr gwreiddiol – os unrhyw beth, maent yn helpu hybu fo.

Tra bod rhai gweithiau trawsffurfiadwy yn cylchredeg yn gyfreithiol yn y farchnad am-elw – er enghraifft, parodïau fel ”The Wind Done Gone”, sef ail-ysgrifeniad o “Gone With The Wind” o safbwynt caethwas, dadansoddiadau beirniadol sy’n dyfynu’n eang o’r gwreiddiol, arweinlyfrau heb awdurdod a.y.y.b. – nid yw hyn yn rhywbeth mae ffan-creuadwyr a ffan-awduron yn eu gwneud, neu sy’n edrych am wneud. Rydym ni eisiau mwynhau ein difyrweithiau ac ein cymunedau, ac i rannu ein gwaith creadigol, heb yr ofn bydd rhyw cyfreithiwr eiddgar at ryw cofforiaeth yn dechrau anfon llythyrau “cease and desist” (darfod a pheidio), ddim yn seiliedig ar unrhyw haeddiant cyfreithlon, ond ar y pwys anghyfartal o arian ar ei ochr.