A fyddai’n cael fy nhalu am gwirfoddoli?

Na, ni fydd unrhyw un o fewn yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn derbyn elw o’i ngwaith.