A fu prosiect Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW yn fodlon i helpu ffaniau tu fas i’r Unol Daleithiau, ble mae cyfreithion hawlfraint yn wahanol?

Rydym yn hollol fodlon i helpu os gallem ni ffeindio rhywun a’r wybodaeth gyfreithiol sydd ei angen. Yn ffodus, mae ein ffrindiau draw yn yr “Electronic Frontier Foundation – EFF” (Sefydliad Cyffindir Digidol) yn gwneud ymdrech fawr i ddatblygu gwybodaeth cyfreithiol bydol, ac rydym yn gobeithio galw arnyn nhw yn sefyllfaoedd fel hyn. Mewn pob sefyllfa, UD neu ddim, byddem ni’n gweld beth allem ni gwneud yn seiliedig ar ffeithiau ac ein hadnoddau ein hun.

Comments are closed.