ใครเป็นคนแปลเว็บไซต์นี้?

นักแปลของ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานส์ฟอร์เมทีฟ) มีสองระดับ: บุคลากรฝ่ายแปลภาษาและทีมภาษาต่างๆ

บุคลากรฝ่ายแปลภาษามีหน้าที่จัดการงานแปลต่างๆและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ

ทีมภาษาแต่ละทีมมีขนาดไม่เท่านั้น (แต่ทุกทีมจะมีนักแปลและผู้ตรวจทานอย่างน้อยหนึ่งคน) ประกอบด้วยอาสาสมัครที่เป็นเจ้าของภาษา หรือเป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษานอกเหนือจากอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว

นอกจากเว็บไซต์นี้แล้ว นักแปลของ OTW ยังมีส่วนร่วมในการแปลโปรเจกต์อื่นๆ เช่น เว็บไซต์ Archive of Our Own – AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง)เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้งานจากทั่วทุกมุมโลกในการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ

Comments are closed.