ทำไม OTW จึงต้องการเงิน และมันถูกนำไปใช้กับอะไร

OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) ใช้เงินทุนซื้อสินค้าและบริการที่ไม่สามารถหาได้จากอาสาสมัคร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานและค่าบริหารงานบางอย่าง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงการซื้อซอฟต์แวร์และพื้นที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างและดำรงเนื้อหาเอาไว้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมไปถึงของทั่วไปสำหรับองค์กรไม่แสวงผลกำไร เช่น ประกันภัย ค่าอุปกรณ์สำหรับประมวลผลต่าง ๆ การเตรียมภาษี และค่าตรวจสอบบัญชี

Comments are closed.