ทำไมเนื้อหาเว็บไซต์บางอย่างจึงยังไม่ถูกแปลเป็นภาษาที่ฉันเลือกไว้?

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้รับการแปลจากอาสาสมัครในเวลาว่างของพวกเขาเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม แม้เนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดจะยังไม่ได้ถูกแปลอย่างเสร็จสมบูรณ์ เราตัดสินใจปล่อยข้อมูลสำคัญในภาษาของคุณทันทีเมื่อพร้อม โดยเราพยายามจัดการเนื้อหาทั้งหมดให้เข้าถึงได้ในที่สุด เพียงแต่กระบวนการแปลต่างๆต้องใช้เวลาพอสมควร ถึงกระนั้น เราขอขอบคุณอย่างยิ่งที่อดทนรอ

Comments are closed.