ทำไมการสร้างซอฟท์แวร์เก็บข้อมูลถึงได้ใช้เวลานานขนาดนี้?

การสร้างซอฟท์แวร์เก็บข้อมูลที่ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) วาดภาพไว้เป็นกระบวนการที่ไม่ง่ายเลย เราไม่ได้เพียงแค่ต้องการที่จะจัดตั้งคลังเก็บข้อมูลด้วยซอฟท์แวร์ที่มีอยู่แล้ว แต่เราต้องการสร้างซอฟท์แวร์เก็บข้อมูลโอเพนซอร์สที่ถูกออกแบบตามความต้องการของแฟนดอมโดยเฉพาะ เราต้องการให้ซอฟท์แวร์เก็บข้อมูลของเราสามารถถูกใช้และดูแลได้ง่าย สามารถถูกนำมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ และสามารถรองรับผลงานแฟนเวิร์คเป็นล้านๆ ผลงานจากผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นร้อยหรือเป็นพันคนในเวลาเดียวกัน

เพื่อสร้างสังคมนักเขียนโค้ดแบบ “แฟนนิช” การสร้างซอฟท์แวร์นี้จึงถูกดำเนินการโดยกลุ่มอาสาสมัครของเรา ซึ่งรวมถึงกลุ่มนักฝึกอบรมที่กำลังเรียนรู้วิธีการเขียนและดูแลโค้ดด้วย นอกจากการสร้างซอฟท์แวร์แล้ว กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นผู้ดูแลรักษาซอฟท์แวร์เก็บข้อมูลในอนาคตของเราเช่นกัน เราไม่ได้ต้องการเพียงแค่สร้างซอฟท์แวร์เก็บข้อมูล เราต้องการสร้างผู้สร้างซอฟท์แวร์ด้วย!

ด้วยความช่วยเหลือของแฟนๆ ในแฟนดอมต่างๆ เรายังได้พัฒนานโยบายที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสังคมแฟนดอมอีกด้วย คุณสามารถอ่านนโยบายดังกล่าวได้ที่หน้าเพจ เงื่อนไขการให้บริการ บน Archive of Our Own – AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง)

เรารู้ว่าเรากำลังใช้เวลาไม่น้อยเลยเพื่อสร้างซอฟท์แวร์นี้ แต่เราเชื่อว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะคุ้มค่ากับเวลาและความพยายามทั้งหมดที่เราลงทุนไป

หากคุณสนใจ คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าต่างๆของ AO3 ได้ที่หน้าเพจข่าวและบล็อกของเรา และหากคุณสนใจจะร่วมช่วยพวกเราในการสร้างซอฟท์แวร์นี้ โปรด ติดต่อคณะกรรมการอาสาสมัครและการรับสมัคร ของเรา!

Comments are closed.