ฉันเป็นเจ้าของคลังเก็บข้อมูลหนึ่ง และฉันต้องการจะนำเข้า/สำรองผลงานในคลังเก็บข้อมูลของฉันเข้าสู่ AO3 ฉันจะต้องทำอะไรบ้าง?

โปรดติดต่อ Open Doors (โอเพนดอร์ส) สำหรับเครื่องมือนำเข้าผลงาน และโปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าหากคุณมีความต้องการเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้เราดูแลโดเมนเก่าของคุณ หรือหากคลังเก็บข้อมูลของคุณมีเนื้อหามัลติมีเดีย

Comments are closed.