ฉันมีคำถามเกี่ยวกับการทำงานอาสาสมัครที่ไม่ได้รับคำตอบที่นี่

ติดต่อฝ่ายสรรหาอาสาสมัครผ่าน แบบฟอร์มติดต่อ เรายินดีตอบคำถามของคุณภายใน 1 สัปดาห์โดยประมาณ (หากส่งคำถามเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ อาจใช้เวลาตอบกลับมากกว่าเดิมสูงสุด 1 สัปดาห์)

Comments are closed.