ฉันทำหน้าที่อาสาสมัครมากกว่าหนึ่งตำแหน่งได้หรือไม่

ได้ มีบุคลากร OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) มากมายที่อุทิศเวลาทำงานหลายตำแหน่ง แต่ว่าเราขอให้คุณพิจารณาภาระทางเวลาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่คุณสนใจและเวลาที่คุณต้องอุทิศให้องค์กรอย่างจริงจัง การที่มีคนทำงานหลายตำแหน่งนั้นมีประโยชน์ต่ออาสาสมัครเราและ OTW แต่เราต้องการให้แน่ใจว่าเราไม่ได้มอบหมายความรับผิดชอบให้ใครมากเกินไป คำอธิบายตำแหน่งใหม่ทั้งหมดของเราระบุเวลาโดยประมาณที่ต้องใช้ในการทำงานไว้เพื่อช่วยให้คาดการณ์การจัดการได้ และเรายังแนะนำให้อาสาสมัครปรึกษาเรื่องการรับตำแหน่งเพิ่มกับประธานฝ่ายของตนด้วย

Comments are closed.