ฉันต้องมีซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใดเป็นพิเศษหรือไม่จึงจะเป็นอาสาสมัครได้

คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรได้ เนื่องจากเราใช้เว็บเบสซอฟต์แวร์และอีเมลในการสื่อสาร บางตำแหน่งอาจต้องใช้เว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ที่ต่างออกไป อาสาสมัครสามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ฟรีหรือ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) จะเป็นผู้จ่ายให้

Comments are closed.