ฉันจำเป็นต้องใช้ชื่อที่ใช้อยู่ในแฟนดอมหรือ AO3 หรือไม่ หากต้องการเป็นอาสาสมัคร ฉันจำเป็นต้องใช้ชื่อใน AO3 ที่มีอยู่แล้วหรือไม่จึงจะเป็นผู้จัดระเบียบแท็กได้

คุณสามารถใช้ชื่อใดก็ได้เมื่อเป็นอาสาสมัคร อาสาสมัครบางรายชอบให้งานของพวกเขาเชื่อมโยงกับตัวตนในแฟนดอมและบางรายชอบใช้ชื่อจริงตามกฎหมาย โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาวางแผนจะใส่ประสบการณ์อาสาสมัครลงในเรซูเม่หรือใบประวัติ คุณสามารถใช้แบบไหนก็ได้ หรือจะเลือกชื่อใหม่ก็ได้

หากคุณได้รับเข้าเป็นตำแหน่งผู้จัดระเบียบแท็กแต่ไม่ต้องการใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วในการทำงาน ประธานฝ่ายของคุณสามารถส่งคำเชิญเพื่อสร้างบัญชีแยกเพื่อทำงานจัดการแท็กโดยเฉพาะได้ หากคุณต้องการใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อที่ตรงกับชื่อ OTW (องค์กรเพื่อผลงานทรานสฟอร์เมทีฟ) ของคุณก็ได้ แต่อย่าลืมว่าชื่อ OTW ของคุณจะเกี่ยวโยงกับชื่อ Archive of Our Own – AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง) ในระหว่างการทำงานจัดแท็กของคุณ

หมายเหตุ: มีเพียงไม่กี่ตำแหน่งที่กำหนดให้คุณต้องใช้ชื่อตามกฎหมายเพราะพวกมันเกี่ยวข้องกับงานกับองค์กรภายนอก เรื่องนี้จะถูกระบุไว้ในรายละเอียดของตำแหน่งต่างๆ และในประกาศรับสมัคร

Comments are closed.