ข้อมูลส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ของคุณเป็นภาษาอังกฤษ ฉันยังเป็นอาสาสมัครได้หรือไม่หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของฉัน

ได้แน่นอน! เรายินดีต้อนรับอาสาสมัครจากทั่วโลกและจากทุกพื้นเพ ในฐานะองค์กรที่รับใช้ชุมชนนานาชาติ เรามีผู้ใช้และสมาชิกมากมายที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ และคณะกรรมการและโปรเจกต์ต่างๆ ได้ประโยชน์จากอาสาสมัครที่รู้มากกว่าหนึ่งภาษา ภาษาอังกฤษคือ ‘ภาษากลาง’ สำหรับองค์กรในภาพรวม คุณจำเป็นต้องทำงานเป็นภาษาอังกฤษได้ (แต่ไม่จำเป็นต้องไร้ที่ติ) หากคุณมีข้อสงสัยเป็นพิเศษเกี่ยวกับตำแหน่งว่าง โปรดแจ้งฝ่ายสรรหาอาสาสมัคร พวกเขาจะติดต่อประธานฝ่ายนั้นๆ ให้

Comments are closed.