विकी फक्त इंग्रजी मध्ये का आहे? मी दुसऱ्या भाषेतील संपादनामध्ये योगदान करू शकतो का?

रसिकगट आंतरराष्ट्रीय असतात, व आम्ही जगभरातील रसिकांच्या योगदानाचे स्वागत करतो. सध्य-वेळी, फॅनलोर हे इंग्रजी भाषेतील संसाधन आहे, पण संपादकांना असे रसिकगट, रसिक-कार्य, आणि रसिक समुदाय दस्तऐवज करण्यास प्रोत्साहित केले जाते जे मूलतः इंग्रजी सोडून इतर भाषांमध्ये आचारित होते. जर आपल्याला इंग्रजी भाषा-एतर रसिकगटांमधील दस्तऐवजीकरण पैलूंमध्ये सल्ला देण्यास किंवा मदत करण्यास आवडणार असेल, किंवा फॅनलोर बरोबर काम करून विकी ची आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती वाढवण्यामध्ये आपल्याला रस असेल, तर कृपया आमच्याशी संपर्क साधा.

Comments are closed.