मला स्वयंसेवा करायचे असल्यास मी सध्या फॅन्डममध्ये किंवा AO3 वर वापरत असलेले नाव वापरावे लागेल का? टाचणखूण संपादक म्हणून स्वयंसेवक होण्यासाठी मला माझे विद्यमान AO3 नाव वापरावे लागेल का?

तुम्ही स्वेच्छेने काम करता तेव्हा तुम्हाला आवडेल ते नाव वापरण्यास तुमचे स्वागत आहे. काही स्वयंसेवकांना त्यांचे कार्य त्यांच्या फॅन्डम ओळखीशी जोडणे आवडते आणि इतर त्यांचे कायदेशीर नाव वापरण्यास प्राधान्य देतात, विशेषत: जर त्यांनी त्यांच्या resume (रेसुमे) किंवा CV (सिवी) वर त्यांची स्वयंसेवक सेवा वापरण्याची योजना आखली असेल. तुम्ही काही एक करू शकता किंवा वापरण्यासाठी पूर्णपणे नवीन नाव निवडु शकता.

तुम्‍हाला टाचणखूण संपादक म्‍हणून स्‍वयंसेवक होण्‍यासाठी स्‍वीकारले जात असल्‍यास, परंतु तुमच्‍या विद्यमान खात्‍याशी तुमचे हे संबंध जोडायचे नसल्‍यास, तुमचे समिति-अध्यक्ष तुम्‍हाला टाचणखूण संपादक च्या उद्देशांसाठी वेगळे खाते बनवण्याचे आमंत्रण देऊ शकतात. तुम्हाला तुमचे विद्यमान खाते वापरायचे असल्यास, ते तुमच्या OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळ) नावाशी जुळणे आवश्यक नाही, परंतु कृपया लक्षात ठेवा की तुमचे OTW नाव तुमच्या Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वतःचा संग्रह) नावाशी संपादक च्या कामा वेळेस जोडले जाऊ शकते.

कृपया लक्षात ठेवा: मर्यादित संख्येच्या भूमिकांसाठी तुम्हाला तुमचे कायदेशीर नाव वापरणे आवश्यक आहे, कारण त्यामध्ये बाहेरील संस्थांसह कार्य समाविष्ट आहे. हे नेहमी भूमिकेच्या वर्णन किंवा अनुप्रयोगात नोंदवले जाईल.

Comments are closed.