देणग्या घेणाऱ्या व्यक्तींकडून एकत्रित केलेल्या माहितीचे OTW संरक्षण कसे करते?

OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) ला, IRS नियमांचे पालन करण्यासाठी देणगीदारांकडून काही माहिती (जसे नाव, पत्ता, इत्यादी) गोळा करणे आवश्यक आहे. रसिकांनी त्यांच्या रसिक-जीवनात टोपणनाव वापरणे लोकप्रिय आहे, व म्हणून ही माहिती OTWद्वारे जप्त ठेवली जाईल आणि केवळ OTWच्या खजिनदारास आणि विकास व सदस्यता समितीच्या सदस्यांना उपलब्ध असेल. पूर्णपणे निनावी देणग्या केवळ नगदीत केल्या जाऊ शकतात.

Comments are closed.