तुम्ही स्वयंसेवक होऊ शकता का? स्वयंसेवक होण्यासाठी तुमच सदस्य असण आवश्यक आहे का?

ज्या कोणाला मदत करायला आवडेल त्याला आम्ही स्वागत करतो! OTWच्या (परिवर्तनात्मक रसिककलामंडळी) प्रकल्पांमध्ये शेकडो स्वयंसेवक सहभागी आहेत — मोठ्या संख्येने आमच्या सार्वजनिक भरती पोस्ट प्रतिसादात स्वेच्छेने आहेत. OTWच्या स्वयंसेवकांमध्ये अनेक जाती, लिंग, संस्कृती, लैंगिक ओळख आणि क्षमता असलेल्या लोकांचा समावेश आहे. OTW उपरोक्तांपैकी कोणत्याही आधारावर भेदभाव करत नाही, आणि आम्ही आमच्या कर्मचारी मध्ये विविधता आदर करतो. कृपया आमच्या स्वयंसेवक समितीशी संपर्क साधा, जर तुम्हाला स्वयंसेवा कराय्च असेल.

Comments are closed.