जर काही लेख किंवा माहिती समाविष्ट नाही असे मला वाटत असेल तर मी काय करावे?

सर्व रसिक व आवड असलेले लोक फॅनलोर मध्ये विद्यमान पृष्ठांमध्ये लेख निर्माण करून व माहिती समाविष्ट करण्यास निमंत्रित आहेत. रसिक इतिहासाच्या जतनामध्ये कोणतेही योगदान स्वागतार्ह आहे.

Comments are closed.