आपण फॅनलोर विकीवर चाहत्यांची ओळख आणि वास्तविक नावाची ओळख जोडता का?

फॅनलोर कडे एक ओळख संरक्षण धोरण आहे, जे खात्री करते कि, तशी इच्छा असल्यास, रसिक आपली स्युडो-नाम रसिक ओळख आपल्या खऱ्या नावापासून वेगळी ठेऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) हे रसिकांची गोपनीयता जपण्यास वचनबद्ध आहेत, ते आमच्या सेवांचे वापरकर्ते असोत व नसोत. जर विकी मध्ये काही बदल झाला आहे जो आपल्या परवानगी शिवाय आपली खरी-ओळख व रसिक-ओळख जोडत आहे, तर कृपया फॅनलोर शी संपर्क साधा आणि आम्ही आपल्या बरोबर काम करून प्रश्न सोडवू.

Comments are closed.